بیمه های پایه:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت (خدمات درمانی)
بیمه نیروهای مسلح و جانبازان
​​​​​​​
بیمه بانک ها:
بانک مرکزی
بانک سپه
بانک تجارت
بانک ملی
بانک صادرات
بانک کشاورزی
بانک رفاه کارگران
بانک صنعت و معدن

بیمه های سازمانی:
بیمه شهر سالم (شهرداری تهران)
بیمه هما (هواپیمایی جمهوری اسلامی)
شرکت کیپا

​​​​​​​

بیمه های تکمیلی:
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه پارسیان
بیمه ایران
​​​​​​​بیمه درمانت (سامان)
بیمه رازی
بیمه کمک رسان ایران(S.O.S)

بیمه سینا
بیمه آرمان
بیمه آتیه سازان حافظ
بیمه ما
بیمه میهن
بیمه معلم
بیمه نوین
بیمه ملت
بیمه کارآفرین
بیمه تجارت نو

​ بیمه ها و بانک های طرف قرارداد ​​​​​​​

کاملترین پوشش بیمه ای در بین مراکز فیزیوتراپی تهران